دیدار مدیر کل هواشناسی با مدیر کل فرودگاههای استان کرمان

سایه سنگین خشکسالی حداقل ۶ سال دیگر بر سر کرمان می‌ماند
مهر ۱۶, ۱۴۰۱
دیدار مدیر کل هواشناسی استان بارئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
مهر ۱۶, ۱۴۰۱