سایه سنگین خشکسالی حداقل ۶ سال دیگر بر سر کرمان می‌ماند

دیدار فرماندار بم با مدیر کل هواشناسی کرمان
مهر ۱۶, ۱۴۰۱
دیدار مدیر کل هواشناسی با مدیر کل فرودگاههای استان کرمان
مهر ۱۶, ۱۴۰۱