دیدار مدیر کل هواشناسی و راه و شهرسازی استان

دیدار مدیر کل هواشناسی استان بارئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
مهر ۱۷, ۱۴۰۱
کمبود بارش ها و تداوم خشکسالی در کرمان
مهر ۱۷, ۱۴۰۱