قول مساعد مدیر‌کل اقتصاد و دارایی جهت همکاری و رفع مشکلات اداره کل هواشناسی کرمان

افزایش نیم درجه ای میانگین مهر ماه نسبت به بلند مدت
آبان ۷, ۱۴۰۱
دیدار مدیر کل هواشناسی با استاندار کرمان
آبان ۷, ۱۴۰۱