توصیه های هواشناسی کشاورزی

دیدار مدیر کل هواشناسی با معاونت عمرانی استانداری کرمان
آبان ۲۲, ۱۴۰۱
در دیدار مدیرکل هواشناسی با فرماندار شهربابک : حمایت بیشتر ازهواشناسی شهربابک
آبان ۲۲, ۱۴۰۱