پایش مناطق پر ریسک در جهت کاهش خسارت پدیده های جوی

تعامل و همکاری هواشناسی با شرکت‌های دانش‌بنیان….
دی ۴, ۱۴۰۱
۶ ایستگاه هواشناسی جدید جهت پایش باغات رفسنجان
دی ۴, ۱۴۰۱