۶ ایستگاه هواشناسی جدید جهت پایش باغات رفسنجان

پایش مناطق پر ریسک در جهت کاهش خسارت پدیده های جوی
بهمن ۳۰, ۱۴۰۱
هواشناسی شایعه بارش برف در اردیبهشت ماه را قویا رد می¬کند
بهمن ۳۰, ۱۴۰۱