شکست رکوردهای دمایی کرمان نسبت به بلند مدت

کرمان رتبه اول کشوری در ثبت بالاترین دمای کمینه
تیر ۵, ۱۴۰۲
توصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمان ۲۸/۰۴/۱۴۰۲
تیر ۵, ۱۴۰۲