کاهش نسبی و تدریجی دما

افزایش نسبی دما در این هفته
شهریور ۲۶, ۱۴۰۲
پایداری دما و نبود خطر سرمازدگی
شهریور ۲۶, ۱۴۰۲