تجدید بیعت هواشناسی با آرمان شهدا در مراسم استقبال از شهدای گمنام

پایش قند خون همکاران هواشناسی کرمان
آذر ۲۲, ۱۴۰۲
کویر تشنه کرمان و لزوم مدیریت منابع آب
آذر ۲۲, ۱۴۰۲