خودداری از انجام هر گونه سم پاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش دما

تقدیر از هواشناسی کرمان در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان
دی ۳, ۱۴۰۲
محکوم کردن حرکت تروریستی گلزار شهدای کرمان
دی ۳, ۱۴۰۲