محکوم کردن حرکت تروریستی گلزار شهدای کرمان

خودداری از انجام هر گونه سم پاشی و محلولپاشی با توجه به کاهش دما
دی ۱۹, ۱۴۰۲
برگزاری آئین بزرگداشت روز زن در هواشناسی استان کرمان
دی ۱۹, ۱۴۰۲