تنطیم دمای سالن های پرورشی با توجه به سرمای هوا

مراسم تقدیر از اولین بانوی بازنشسته هواشناسی استان کرمان
بهمن ۱, ۱۴۰۲
آماده سازی زمین ها جهت انقال نهال در زمان مناسب
بهمن ۱, ۱۴۰۲