مرداد ۸, ۱۳۹۹

انجام محلول پاشی از روز جمعه

از روز پنجشنبه سرعت وزش باد در استان کاسته خواهد شد. تا روز شنبه در ارتفاعات غرب و جنوبغرب استان رگبار پراکنده دور از انتظار نمی […]